Home      Tjänster/Palvelut
BYGGTJÄNSTER

- Nybyggnader
- Renoveringsarbeten
- Brokistor (i sammarbete med Henrys      Bygg& Bryggor)
 

RAKENNUSPALVELUT

- Uuudisrakennukset
- Saneeraustyöt
- Laiturit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANERINGSTJÄNSTER

- Situationsplaner
- Bygglovsritningar
- BygglovshandlingarSUUNNITTELUPALVELUT

- Asemapiirros
- Rakennuslupa piirrustukset
- Rakennuslupahakemukset
ÖVERVAKNINGSTJÄNSTER

Vid behov kan jag även fungera som övervakare vid byggprojekt.
VALVONTAPALVELUT

Tarvittaessa voin myös toimia vastaavana työnjohtajana.
 
 
 
Tel/Puh: 040-7188940 E-mail: jerry.karlsson@jerrys.fi Fo-nummer/Y-tunnus: 2472332-6