Home      Om mig/Minusta
BAKGRUND

Mitt namn är Jerry Karlsson och jag avslutade mina ingenjörsstudier vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa våren 2012. Redan innan utbildningens slut visste jag att jag ville återvända till mina barndomstrakter, och beslöt därför att starta eget. 

Jag är numera bosatt på Kyrkbacken i Nagu och därför är firmans huvudsakliga verksamhetaområde Nagu, men vid behov gör jag även arbeten i övriga Åbolands Skärgård.
 
 


 


 
 
 
 
 
 
Tel/Puh: 040-7188940 E-mail: jerry.karlsson@jerrys.fi Fo-nummer/Y-tunnus: 2472332-6